Główne plusy konsolidacji zadłużenia

O konsolidacji zadłużenia mówi się coraz częściej. Dlaczego? Już w 2015 roku firmy pożyczkowe obsługiwały kredyty gotówkowe na poziomie mniej więcej 5 mld złotych, a kwota stopniowo rośnie. Przy dobrych przepisach dotyczących optymalizacji kosztów pozaodsetkowych zainteresowanie chwilówkami internetowymi, a także innymi formami zadłużenia znacznie rośnie. W tym obszarze występują naturalnie wahania płynności, czy właśnie potrzeba restrukturyzacji umów kredytowych. Konsolidacja kredytów gotówkowych to zdecydowanie najpopularniejsze, łatwo dostępne narzędzie, które przywraca idealną płynność budżetom domowym w kraju. Jakie plusy posiada konsolidacja zadłużenia? O tym kilka słów w artykule.

Czym charakteryzuje się konsolidacja kredytów gotówkowych?

Przede wszystkim konsolidacja obejmuje wszystkie rodzaje zadłużenia. To bardzo ważna zaleta, ponieważ po udaniu się do doradcy kredytowego wystarczy przekazać dane o dotychczasowych zobowiązaniach, aby zostały praktycznie automatycznie zamknięte, do tego z ostatecznym potwierdzeniem dla kredytobiorcy. Nie musisz zatem samodzielnie konsultować zamknięcia umów kredytowych. W konsolidacji następuje automatyczna obsługa. Konsolidacja obejmuje przykładowo karty kredytowe, limity na rachunku osobistym, czy nawet kredyty mieszkaniowe, ale to wymaga najczęściej wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Standardowe zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego to nieruchomość, ubezpieczenie. Im lepsze zabezpieczenie, tym korzystniejsze warunki oprocentowania, co przy długoterminowej restrukturyzacji jest niezwykle ważne. Kredyty konsolidacyjne przeznaczone na spłatę pożyczek gotówkowych charakteryzują się stosunkowo niskim oprocentowaniem. Nie odbiega ono od zwyczajowych ofert, co znacznie ułatwia porównywanie potencjału banków detalicznych i firm pożyczkowych. Obniżenie miesięcznej raty w kredycie konsolidacyjnym pochodzi od wydłużenia okresu kredytowania, a to oznacza ogólnie większe całkowite koszty zobowiązania. Z tego powodu zaleca się robienie nadpłat kredytu konsolidacyjnego w miarę możliwości. Przeanalizuj, czy przypadkiem w kredycie konsolidacyjnym nie ma dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. To niestety popularna praktyka występująca w bankach komercyjnych.

Dlaczego warto szybko reagować po pojawieniu się problemów z kredytami?

Konsolidacja kredytów sprawdza się szczególnie po nagłym spadku dochodów w gospodarstwie domowym. W takiej sytuacji trzeba reagować natychmiast, aby nie zaburzyć zdolności kredytowej. Przy dużym pogorszeniu zdolności kredytowej dłużnik nie ma szans na nawiązanie rozsądnej relacji z instytucjami finansowymi. Pilnowanie pozytywnej zdolności kredytowej jest decydującym czynnikiem w branży kredytów krótko i długoterminowych. Kredyt konsolidacyjny posiada na pewno więcej zalet niż wad, jest łatwo dostępny u różnych podmiotów, do tego prosty w porównywaniu i niezbyt drogi w okresie bardzo niskich stóp procentowych.