Pojęcie zdolności kredytowej

Pojęcie zdolności kredytowej nie jest obce osobom, które chociaż raz w życiu zdecydowały się na kredyt w banku. Jest ona potrzebna, aby można było w ogóle taki kredyt otrzymać. Zdolność kredytowa, jest zdolnością klienta starającego się o kredyt co do sumy jaką jest on w sposób realny spłacić. Jeżeli nie posiadamy takiej zdolności żaden bank nie odważy się dać nam kredytu. Będziemy osobami, które nie budzą zaufania i bank będzie bał się, że jeśli pożyczy nam pieniądze, my nie będziemy w stanie ich spłacić. Wyliczenie takiej zdolności kredytowej nie jest trudne i każdy bank jest w stanie nam ją wyliczyć. Wytyczne do takich wyliczeń są indywidualne dla konkretnego banku i w każdym mogą się one nieco różnić. Mając zdolność kredytową będziemy w stanie spłacić zaciągnięty kredyt, który powiększony zostanie o wielkość odsetek jakie naliczy nam kredytodawca.
Jak bank wylicza zdolność kredytową.

Bank wyliczając zdolność kredytową, ma swoje określone z góry wytyczne. Bardzo dokładnie analizuje danego klienta, aby jak najlepiej sprawdzić jaką sumę pieniędzy można mu pożyczyć. Zanim otrzymamy kredyt bank sprawdzi przede wszystkim wielkość osiąganych przez nas dochodów. Nie jest zaskoczeniem to iż im większe dochody jakie posiadamy tym większa będzie szansa na otrzymanie większej sumy pieniędzy. Ban sprawdzi także miejsce naszej pracy, to znaczy na jakich warunkach tam pracujemy i czy podane przez nas dochody są zgodne z prawdą. Warto idąc do baku po kredyt zabrać ze sobą zaświadczenie o dochodach. Każdy pracodawca ma obowiązek na nasza prośbę nam takie zaświadczenie wystawić. Można także poprosić o wystawienie informacji, że nasze wynagrodzenie jest systematycznie wpłacane na nasze konto, można również wziąć wydruk z konta z kilku miesięcy i pokazać kredytodawcy.

Kredyt, a wiek kredytobiorcy.

Jeżeli bierzemy kredyt w banku, w którym posiadamy konto, pracownik banku sam sprawdzi taką informację. W przypadku, kiedy już wcześniej mieliśmy jakiś kredyt bank może chcieć sprawdzić, czy był on systematycznie spłacany. W przypadku, kiedy wpłacaliśmy raty nie na czas i w różnych wielkościach, bank może nam odmówić udzielenia kredytu lub znacząco zmniejszyć nasza zdolność kredytową. Wyliczając zdolność kredytową banki sprawdzają również nasze zobowiązania. Chcą wiedzieć, jakie mamy inne ewentualne pożyczki, kredyty, a także jaką sumę pieniędzy przeznaczamy na miesięczne opłacenie bieżących rachunków, takich jak mieszkanie, światło, czy też media. Chcąc otrzymać większa sumę kredytu bank bierze pod uwagę także wiek klienta. Zazwyczaj starsze osoby mają mniejsza zdolność kredytową. Bank bierze pod uwagę to, iż w starszym wieku można najnormalniej w świecie nie zdążyć ze spłatą zobowiązania. W takich przypadkach potrzebny jest żyrant, a także kredyt jest ubezpieczany na wszelki wypadek. Zdolność kredytowa jest bardzo ważnym czynnikiem, który jest decydujący w decyzji o przyznaniu nam kredytu.